AMSTERDAM - Opwarming van de aarde bevordert de groei van algen. Vooral van giftige blauwalgen, want die reageren sterker op temperatuursverhoging dan andere algensoorten.

Dat zal wereldwijd in toenemende mate leiden tot problemen met de waterkwaliteit, zeker tijdens warme droge zomers, verwachten algendeskundigen Jef Huisman (Universiteit van Amsterdam) en Hans Paerl (University of North Carolina). Ze schrijven daarover deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Overlast

Blauwalgen komen wereldwijd voor en lijken steeds meer problemen te veroorzaken in meren in Afrika, Australië, China, Amerika, en ook in vele Europese wateren. Huisman en Paerl concluderen op basis van verschillende studies dat de groeiende overlast van blauwalgen te wijten is aan klimaatsverandering.

Blauwalgen, giftig voor mens en dier, gedijen goed bij hoge temperaturen, vooral in voedselrijk water met hoge concentraties aan stikstof en fosfaten. 'Blooms like it hot', noteren de wetenschappers.

Gelaagdheid

Tijdens warm weer wordt de bovenlaag van het water sterker opgewarmd dan de laag eronder. Dit warmere water zet uit en blijft daardoor drijven op het koude water eronder. Hierdoor ontstaat gelaagdheid (stratificatie) en wordt het water minder goed gemengd.

Massaal

Blauwalgen profiteren van deze condities, omdat ze in hun cellen kleine gasblaasjes kunnen maken. Daarmee krijgen de cellen drijfvermogen. Tijdens windstil warm weer drijven deze blauwalgen massaal omhoog naar de bovenste waterlagen en vormen een dichte laag aan de oppervlakte.

Hiermee vangen ze het licht weg voor andere algensoorten (zoals groenalgen en kiezelwieren), die geen drijfvermogen hebben. Op die manier kunnen blauwalgen andere soorten gaan overheersen tijdens warm zomerweer.