DEN HAAG - NWO Aard-en Levenswetenschappen heeft 9 miljoen euro toegekend voor onderzoek in de Waddenzee. De onderzoeksprojecten moeten een wetenschappelijke basis opleveren voor toekomstige beleidsbeslissingen over het ecosysteem van Waddenzee en Noordzeekust.

Het gaat bijvoorbeeld over de vogelstand of het effect van mosselzaadkweek. Met de toekenning wil de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van het menselijk ingrijpen in de Waddenzee.

Bijzonder is dat met het onderzoeksgeld voor het eerst een integrale studie wordt gedaan naar wat wordt genoemd de draagkracht van het ecosysteem: Van voedingsstoffen in de bodem en het water, tot en met de roofdieren in de lucht. Het meeste onderzoek is gericht op de Waddenzee, maar er is ook een uitloop naar de Zeeuwse delta.