ZÜRICH - De gletsjers in de wereld smelten angstaanjagend snel. Het tempo waarin ze verdwijnen, lijkt de afgelopen jaren steeds sneller te gaan.

Dit beklemtoonde zondag de directeur van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), Achim Steiner. Hij drong aan op onmiddellijke tegenactie met name door vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Anders smelten de alternatieven ook weg, waarschuwde hij.

Waterreservoirs

"Miljoenen zo niet miljarden mensen zijn direct afhankelijk van deze natuurlijke waterreservoirs voor drinkwater, de landbouw, de industrie en energiecentrales." aldus Steiner.

Het UNEP steunt de in de universiteit van Zürich gevestigde Dienst Wereld-Gletsjermonitor (WGMS). De snelheid waarmee gletsjers verdwijnen, neemt schrikbarend toe.

Klimaat

De WGMS wijt dit aan de klimaatsveranderingen. De dienst bestudeert dertig gletsjers in negen gebergten. In de periode 2004/05 en in 2005/06 verdubbelde de snelheid waarmee gletsjers smelten.

De WGMS beschouwde voorheen 1998 als een record met 0,7 meter minder gletsjer. Maar dit smeltrecord is in drie van de afgelopen zes jaren gebroken.

Sommige gletsjers vestigen hun eigen smeltrecord. Het Noorse Breidalblikkbrea-gletsjer bijvoorbeeld smolt 0,3 meter weg in 2004/05 maar 3,1 meter in 2005/06.