ZEIST - De natuur in de Waddenzee wordt klemgezet, vindt de Vogelbescherming. De organisatie vindt het gebied te belangrijk om proeftuin te zijn.

Daarom betreuren ze het dat minister Gerda Verburg (Landbouw) kansen ziet voor duurzame mosselvisserij in de Waddenzee.

Ruimte

Wat betreft de Vogelbescherming moet de discussie eerst gaan over natuurherstel van de Waddenzee om pas later te bepalen of er ruimte is voor bijvoorbeeld mosselvisserij.

"De discussie dreigt nu te verzanden in maatregelen voor het wel of niet vissen van schelpdieren. De Waddenzee verkeert al jaren in een slechte staat en op de minister rust een internationale verplichting die te herstellen."

Broedplaats

Miljoenen vogels gebruiken de Waddenzee als broedpaats, om te overwinteren of om een tussenstop te maken op weg naar verre bestemmingen.

Mosselzaadbanken zijn belangrijk in het kustgebied en vormen de koraalriffen van het noorden, aldus de Vogelbescherming, die erop wijst dat de banken niet alleen dienst doen als voedsel voor vogels, maar ook een belangrijke buffer vormen voor de stijgende zeespiegel. "Hun aanwezigheid is bepalend voor de structuur en functioneren van het Waddensysteem."