WAGENINGEN - Met genetische modificatie kunnen planten worden ontwikkeld die op droge en zoute gronden veel beter groeien dan bestaande plantenrassen. Dat blijkt uit onderzoek van Shital Dixit, die vrijdag promoveert aan Wageningen Universiteit.

Dixit vond genen die rijstplanten in staat stellen een behoorlijke zaadproductie te leveren onder droge en zoute omstandigheden. De resultaten zijn van belang vanwege de groeiende vraag naar voedsel en de verandering van het klimaat.

Zout

Wereldwijd zijn er veel plekken die te droog of te zout zijn om te gebruiken voor voedselproductie. Door de klimaatverandering zal het areaal van dergelijke marginale gronden naar verwachting sterk toenemen.

Rassen die tegen droogte en/of zout kunnen, zouden het mogelijk maken om die marginale gronden ook te gebruiken. In de plantenbiologie zijn mechanismen bekend die planten in staat stellen zichzelf te beschermen tegen zogenoemde 'abiotische stress', zoals droogte en zout. Met de genen die deze mechanismen op gang brengen, kunnen via modificatie rassen veredeld worden.

Droogtestress

Dixit ontwikkelde rijstplanten waarin het zogenoemde Hardy-gen extra actief is. Ze ontdekte dat de genetisch gemodificeerde planten onder droogtestress veel beter groeien dan gewone planten.

De 'Hardy-planten' bleken zuiniger om te springen met water dan gewone planten. Tijdens de indroging van de grond bleken de planten aanzienlijk minder water te verdampen, terwijl de groei in stand bleef. De planten herstelden zich nadat weer water werd gegeven en de planten bleken ook bestand tegen hoge zoutconcentraties in de bodem.