LONDEN - De Nederlandse amateurarcheoloog Jan Meulmeester heeft in baggerzand uit het Britse gedeelte van de Noordzee 28 prehistorische stenen bijlen gevonden. De werktuigen van ongeveer 100.000 jaar oud stammen uit een tijd dat de Noordzee nog droog lag.

De bijlen zijn waarschijnlijk gebruikt door mammoetjagers om dieren te slachten. Een deskundige van de organisatie voor Engels erfgoed, English Heritage, sprak dinsdag in Britse media over een opwindende vondst.

De bijlen vormen een van de weinige bewijzen dat er mensen hebben geleefd waar nu de Noordzee is.

Neanderthalers

De vondst bevestigt de bestaande theorieën over de Neanderthalers die ten tijde van de laatste ijstijd Europa bevolkten, aldus de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.

Eerder al werden soortgelijke voorwerpen van Neanderthalers gevonden in de zee, maar nooit in zulke grote aantallen, aldus de rijksdienst.