HEERLEN - Vrouwen die in het ziekenhuis bevallen hebben recht op pijnbestrijding. Dat staat in een conceptrichtlijn die door beroepsverenigingen van gynaecologen, verloskundigen en anesthesisten is opgesteld.

De leden van de verenigingen moeten nog instemmen met de richtlijn.

Dat bevestigde gynaecoloog Frans Roumen, een van de opstellers van de conceptrichtlijn, dinsdag naar aanleiding van berichtgeving in het dagblad Trouw. Bij de pijnbestrijding tijdens de bevalling gaat het meestal om een zogenoemde ruggeprik.

Roumen schat dat in de helft van de Nederlandse ziekenhuizen 's nachts geen verdoving mogelijk is omdat er geen anesthesist aanwezig is. In het weekeinde speelt het probleem volgens hem minder.

Recht

Er is al jaren discussie over de vraag of vrouwen tijdens de bevalling recht hebben op pijnbestrijding. In het buitenland is het de normaalste zaak van de wereld. In Nederland bestaat de mening dat pijn lijden tijdens de bevalling goed is voor de ontwikkeling van de band tussen moeder en kind.

Nederlandse anesthesisten, die de verdoving moeten toedienen, stelden zich in het verleden op het standpunt dat verdoving tijdens een bevalling geen medisch noodzakelijke zorg was.