LONDEN - Onderzoekers van de Universiteit van Oxford steken 1,9 miljoen pond (ongeveer 2,5 miljoen euro) in een onderzoek naar het geloof in God. Zij stellen zich de vraag of het geloof is aangeboren of aangeleerd.

Dat meldde de Britse krant The Times woensdag. De John Templeton Foundation, een stichting die onderzoek naar godsdienst, wetenschap en spiritualiteit stimuleert, heeft het geld beschikbaar gesteld.

De onderzoekers houden zich niet bezig met de vraag of God bestaat, maar willen nagaan of het geloof in God de menselijke evolutie heeft bevorderd. Ook onderzoeken zij of het geloof zich heeft ontwikkeld als bijproduct van andere menselijke eigenschappen, zoals saamhorigheid.

In het onderzoek komt ook de vraag aan de orde of conflicten op religieuze grondslag een product van de menselijke natuur zijn en of het geloof in het hiernamaals mensen moet worden aangeleerd.