UTRECHT - De ministers Plasterk (OCW) en Verburg (LNV) en staatssecretaris Huizinga (V&W) hebben maandag met bestuurders van vijf provincies het Pact van Rijnauwen getekend.

In dit convenant staan afspraken om het Nationaal Landschap Hollandse Waterlinie op te knappen. Met de plannen is een bedrag van 150 miljoen euro gemoeid.

Verdedigingslinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie, die werd aangelegd tussen 1815 en 1940. Ze loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Waterlinie bestaat uit 46 forten, vijf vestingssteden, kazematten en sluizen.

Na de Tweede Wereldoorlog verloor de linie haar functie en raakte ze in verval. In het Pact van Rijnauwen zijn 150 projecten omschreven die in de periode 2008-2011 moeten worden uitgevoerd.

Wandelroutes

Provincies, gemeentes, waterschappen en terreineigenaren hebben afgesproken dat er fiets- en wandelroutes komen rond de linie en dat de forten moeten worden aangesloten op het wegennet.

In het verdrag staat ook dat er twee fietsbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal en een veerverbinding tussen de forten Honswijk en Everdingen aan de Lek komen. Ook Fort Vechten, dat nu vanaf de snelweg A12 bij Utrecht zichtbaar is, moet worden opgeknapt.