AMSTERDAM - De persoonlijkheid van jonge kinderen is een belangrijke indicator voor hun latere karakter en maatschappelijk functioneren.

Dat blijkt uit een internationaal onderzoek onder kinderen die gedurende de leeftijd van 3 tot 23 jaar intensief zijn gevolgd.

Prof.dr. Marcel van Aken (Universiteit Utrecht) en dr. Jaap Dennissen en dr. Jens Asendorpf (Humboldt-Universität, Berlijn) publiceerden deze resultaten in het februarinummer van het wetenschappelijk toptijdschrift Journal of Personality.

Verlegen

Kinderen die op jonge leeftijd hun emoties inhouden (overgecontroleerde kinderen), blijken op 23-jarige leeftijd meer verlegen dan gemiddeld.

En kinderen die op jonge leeftijd hun emoties vooral expressief tonen (ondergecontroleerde kinderen), gedragen zich op 23-jarige leeftijd agressiever dan gemiddeld.

Zelfstandig

Uit het onderzoek blijkt verder dat over- en ondergecontroleerde jongens pas op een latere leeftijd zelfstandig gaan wonen dan gemiddelde jongens. Ook gaan overgecontroleerde jongens later dan gemiddeld een relatie aan.

Ten slotte vinden over- en ondergecontroleerde jongens en meisjes later dan gemiddelde jongeren een parttime baantje.

Ontwikkeling

Deze onderzoeksresultaten impliceren dat de vroege persoonskenmerken van kinderen een belangrijke rol spelen in hun verdere ontwikkeling.

Omdat die eigenschappen niet makkelijk te veranderen zijn en toch een tamelijk groot effect hebben op het later functioneren, is het is van belang om vanaf jonge leeftijd aandacht te besteden aan de persoonlijkheid van kinderen, en om de kinderen en hun omgeving te leren omgaan met deze eigenschappen.

Als men er vanaf een vroeg stadium rekening mee houdt, kan men eventuele negatieve gevolgen voor zijn.

Levensjaar

De onderzoekers hebben een groep van 103 kinderen jaarlijks getest tussen hun 3e en 12e levensjaar, en nogmaals op de leeftijd van 17 en 23 jaar. De volgende meting vindt over enkele jaren plaats als de jongeren 27 jaar oud zijn.

Zeldzaam

Onderzoek van deze omvang is tamelijk zeldzaam, onder andere vanwege de hoge kosten en de grote inspanning die eraan verbonden is. Bovendien vereist het van de onderzoekers veel geduld, voor ze hun bevindingen kunnen melden.

De resultaten van hun onderzoek zijn deze maand gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Personality.