NIJMEGEN - Het succesvolle televisieprogramma Boer zoekt Vrouw versterkt de vooroordelen van stedelingen over boeren. Dat blijkt uit een onderzoek van communicatiewetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben gedaan.

Mensen uit de stad denken dat boeren behoudend, gesloten, gelovig en ouderwets zijn. En dat boeren voortdurend op de trekker zitten en altijd eenvoudige boerenkost eten.

Onderzoeksleider Henk Westerik is verrast over de uitkomsten, aangezien een onderzoek van het ministerie van Landbouw in 2005 juist aantoonde dat Boer zoekt Vrouw een belangrijke en positieve bijdrage aan het imago van de boer leverde.

Westerik benadrukt dat het niet aan het programma ligt dat de stereotype ideeën over boeren worden versterkt.

"In het programma komen juist goed opgeleide boeren voor het voetlicht, die geen dialect spreken en weinig conservatieve ideeën hebben. Het zijn meest moderne, vlotte mannen. Het boerenleven komt genuanceerd aan bod.''

Negatief beeld

Desondanks denken stedelingen die naar het programma kijken negatiever over boeren dan stadse mensen die niet kijken.

Aangezien plattelanders door Boer zoekt Vrouw juist positiever over boeren zijn gaan denken, vermoedt Westerik dat kijkers uit het programma precies dat oppikken, wat ze toch al dachten.

"Stedelingen zien boeren als weinig humoristische, gesloten en verlegen mensen. Het boerenleven is volgens stadse mensen zwaar met vroeg opstaan, hard werken, geen vakantie en altijd op dezelfde plek blijven wonen. Mensen die op het platteland wonen hebben meer oog voor de idylle van de boerderij en zien juist dat bevestigd.''

Onderzoek

De onderzoekers hebben de afgelopen twee seizoenen van Boer zoekt Vrouw geanalyseerd. Ook ondervroegen zij 63 stedelingen en 63 plattelanders.

Volgens Westerik is deze kleine groep toch representatief genoeg, omdat de uitkomsten zo duidelijk naar voren zijn gekomen.