DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken brengt deze maand, samen met een delegatie van bedrijven, een bezoek aan de experimentele atoomfusiecentrale ITER, die in aanbouw is in het Franse Cadarache.

Het gaat om een gezamenlijk project van de Europese Unie, Rusland, Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea, India en China. Doel is het aantonen van de haalbaarheid van kernfusie voor het opwekken van elektriciteit.

Kernfusie brengt in tegenstelling tot kernsplitsing niet het afvalprobleem met zich mee.

De kosten van het project worden geschat op 10 miljard euro, waarvan de helft voor de bouw.

Behalve ITER bezoekt de CDA-bewindsvrouw op 18 en 19 februari een helikopterfabriek en een fabriek die silicium verwerkt in zonnepanelen.