WAGENINGEN - Het gebruik van stro als brandstof voor auto's komt dichterbij door het omzetten van gewasresten in ethanol. Dat concludeert onderzoeker Ronald Maas van de Wageningen Universiteit. De onderzoeker promoveert volgende week op een onderzoek naar het gebruik van gewasresten.

Momenteel worden gewasresten al in de vorm van biomassa gebruikt als brandstof. Door de houtachtige samenstelling ervan is het echter moeilijk om auto's op biomassa te laten rijden.

Maas ontwikkelde een techniek waarmee gewasresten als stro door onder meer verhitting en toevoeging van enzymen worden omgezet in suikers. Micro-organismen zetten deze suikers vervolgens om in ethanol, waarop auto's kunnen rijden.

Ethanol

Ongeveer een derde van de gewasresten kan niet worden omgezet in ethanol. Verbranding ervan levert echter de energie die nodig is voor de omzetting van de rest in suikers. Ook blijft er energie over die aan het elektriciteitsnetwerk kan worden toegevoegd, aldus Maas.

De methode lijkt volgens de onderzoeker een haalbaar alternatief voor de steeds schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen.