GRONINGEN - De hippocampus is een hersengebied dat onmisbaar is bij de vorming van geheugen. Vermoed wordt dat dit hersengebied nodig is voor het 'updaten' van het geheugen, als dat informatie bevat die onjuist en verouderd is.

Robbert Havekes onderzocht welke neurobiologische processen hieraan ten grondslag liggen. Hij gebruikte daarvoor muizen, die hij trainde om in een ruimtelijk doolhof één specifieke locatie te bezoeken waar ze een beloning konden bemachtigen.

Na deze training werden de muizen geconfronteerd met een gewijzigde situatie: geen beloning op de eerder geleerde locatie, maar nu een beloning op een nieuwe locatie. Om de nieuwe locatie te associëren met een voedselbeloning moesten ze dus hun eerder gevormde geheugen aanpassen. Havekes promoveert 11 januari 2008.

Cruciale rol

Havekes toont aan dat het eiwit calcineurine in de hippocampus een cruciale rol speelt bij het aanpassen van het geheugen. Eerder werd altijd verondersteld dat calcineurine geheugenvorming onderdrukt.

Verder bleek dat het eiwit PKA een rol speelt bij het detecteren van veranderingen in een bekende omgeving en betrokken is bij het updaten van verouderd geheugen. Ook laat hij zien dat dagelijks slaaptekort van enkele uren de werking van dit PKA eiwit in de hippocampus verstoort, waardoor het updaten van verouderd geheugen veel moeizamer verloopt.

Deze studies werpen een nieuw licht op de betekenis van slaap voor geheugenprocessen en laten zien welke eiwitten een sleutelrol spelen bij de aanpassing van informatie dat opgeslagen ligt in het geheugen.

Vernieuwingsimpuls

Robbert Havekes (Eindhoven, 1979) studeerde biologie in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de vakgroep Moleculaire Neurobiologie van de RUG en gefinancierd door NWO (Vernieuwingsimpuls). Havekes gaat met een NWO Rubiconsubsidie als postdoc twee jaar vervolgonderzoek doen aan de University of Pennsylvania.