DEN HAAG - Nederlandse allochtonen die in gemengde wijken wonen, hebben een hogere kans op schizofrenie dan allochtonen die in 'zwarte' wijken wonen. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers in een onderzoek dat maandag is verschenen in het tijdschrift The American Journal of Psychiatry.

Volgens een van de onderzoekers, Wim Veling van de Parnassia Bavo Groep, hebben allochtonen in de Haagse wijken Transvaal en de Schildersbuurt geen verhoogd risico op schizofrenie. Maar in de rest van de stad lopen Marokkanen volgens hem vier keer zoveel kans op de ziekte op, en Surinamers en Turken bijna twee keer.

Het is al lang bekend dat schizofrenie bij immigranten vaker voorkomt. Volgens Veling is het nieuw dat er een link is aangetoond tussen de ziekte en de mate waarin de immigranten met autochtonen worden geconfronteerd.

Discriminatie

Veling noemt discriminatie als een mogelijke oorzaak van de verhoogde druk waaraan de allochtonen blootstaan. Identiteitsvorming kan volgens hem een andere verklaring zijn. Jongeren zouden hun persoonlijkheid in de gemengde wijken moeilijker kunnen vormen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder allochtonen van de eerste en tweede generatie.