HARDERWIJK - In Harderwijk is een leprozerie uit omstreeks 1350 opgegraven. Het is de eerste inrichting voor lepralijders uit de middeleeuwen in Nederland die is opgegraven, meldden archeologen plaatse dinsdag.

Lijders van de ziekte lepra werden vroeger in een melaatsenhuis ver buiten de stad verpleegd. In Harderwijk is de kapel opgegraven, die vermoedelijk is gebouwd tussen 1350 en 1450 en onderdeel was van de leprozerie. "Mogelijk zijn de overleden zieken onder deze kapel begraven", zei archeoloog Kasper van den Berghe.

Weinig dreiging

Op basis van oude kaarten uit 1560 was bekend dat buiten de stad Harderwijk een leprozerie had gelegen. Het terrein wordt opgegraven omdat er nieuwbouw plaats gaat vinden. "Veel van deze instellingen lagen ver buiten de steden. Omdat in dit soort gebieden weinig dreiging voor nieuwbouw is, is er nooit eerder een leprozerie opgegraven", zegt Van den Berghe.

Naast gebruiksvoorwerpen zijn ook skeletten van mensen en dieren gevonden. "Deze opgraving levert een schat aan informatie op over een dergelijk huis voor melaatsen."