AMSTERDAM - De Waddenzee is vrijdag door het kabinet genomineerd voor een plek op de Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties. In september stemde het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland al in met de nominatie.

Het Werelderfgoedcomité beslist in juli 2009 over eventuele plaatsing op de Werelderfgoedlijst.

Gedeputeerde voor de Waddenzee Rinske Kruisinga (CDA) liet in september weten dat het gebied zich kan meten met het werelderfgoed dat al vermeld staat op de lijst van de VN-organisatie Unesco. "De Waddenzee hoort absoluut in het rijtje der groten thuis zoals de Taj Mahal, de Galapagos Eilanden en de Stelling van Amsterdam", zei de gedeputeerde.

Het gaat om de bestaande beschermde gebieden in het Duitse en het Nederlandse deel van de Waddenzee. De Nederlandse eilanden vallen niet onder het gebied, behalve de kleibanken en platen van de kust. Samen met het Duitse gedeelte van de Wadden gaat het om een oppervlakte van bijna tien miljoen hectare.