AMSTERDAM - Wie van kinds af aan een nauwe band heeft met zijn ouders, staat later vaak zelfstandiger en onafhankelijker in het leven dan mensen die een minder goede band hadden met hun ouders.

Vaak wordt een hecht contact met ouders gezien als een vorm van afhankelijkheid, maar uit nieuw onderzoek blijkt nu juist het tegenovergestelde het geval te zijn.

Degenen die een goede band hebben met hun ouders, zijn over het algemeen financieel en emotioneel onafhankelijk. Veel onafhankelijker dan mensen die geen hechte familieband hebben.

Gevoelens

Een hechte familieband is in het onderzoek omschreven als: een gezinssituatie waarin het kind zich vrij voelt om gedachten en gevoelens te delen, waarin kind en ouder veel met elkaar praten en regelmatig samen de tijd doorbrengen.

Kinderen uit dergelijke gezinnen blijken zich volwassener, vrijer en stabieler te voelen en hebben intiemere relaties dan kinderen uit gezinnen met minder onderling contact. Ook wat betreft hun loopbaan staat de eerste groep er onafhankelijker voor.

In totaal hebben honderd gezinnen meegedaan aan het onderzoek.