JAKARTA - Klimaatverandering en ontbossing kunnen bij ongewijzigd beleid rond het jaar 2030 leiden tot vernietiging of ernstige schade aan bijna 60 procent het Amazone-regenwoud in Zuid-Amerika. Dat staat in een donderdag verschenen rapport van het Wereld Natuur Fonds.

De organisatie heeft de deelnemers aan de internationale klimaattop op Bali gevraagd om actie.

Ontbossing

De stijgende vraag naar landbouwproducten (soja), graasgronden voor vee, hout alsook droogte en bosbranden, leiden tot omvangrijke ontbossing in het Amazonegebied.

De bomen en bodem van de Amazone vormen juist een enorm 'opslagreservoir' voor het broeikasgas CO2, omdat zij CO2 absorberen.

Broeikasgas

Als de bomen worden gekapt en de bodem verdroogt, komt dat broeikasgas vrij. Tussen nu en 2030 kan door de ontbossing in de Amazone 55,5 tot 96,6 miljoen ton CO2 vrijkomen. Dat staat gelijk aan meer dan twee jaar mondiale uitstoot van broeikasgassen.

Het WNF-rapport toont aan dat er sprake is van een vicieuze cirkel. Omdat de uitstoot van CO2 leidt tot opwarming van de aarde, zal de hoeveelheid neerslag in het Amazonegebied met 20 procent afnemen.

Deze droogte beschadigt de natuur nog verder. Bovendien neemt de kans op bosbranden toe, met als gevolg verlies van Amazonewoud en meer uitstoot van CO2.

Ramp

"Als we er niet in slagen het Amazonewoud te beschermen, is dat niet alleen een ramp voor de miljoenen mensen die in het Amazonegebied leven, maar ook voor de stabiliteit van het klimaat op aarde", aldus Johan van de Gronden, algemeen directeur van het WNF in Nederland.