WAGENINGEN - De bossen van Flevoland blijken een waar eldorado voor varens te zijn. De structuur van de voormalige zeebodem is zo gunstig voor de plant dat deze zich er de afgelopen tientallen jaren in allerlei variëteiten explosief heeft kunnen ontwikkelen.

Tot die conclusie komt promovendus Piet Bremer van Wageningen Universiteit na dertig jaar onderzoek. De aangeplante bossen van Flevoland herbergen bijna alle varensoorten.

Alleen al in het Kuinderbos komen 25 soorten voor op de hellingen van greppels in het zogenoemde veenafbraakgebied. Bodemkundig komen dergelijke verdronken hoogveengebieden nergens anders ter wereld voor.

In de tijd van de Zuiderzee werd daar een laag zeer fijn, kalkrijk zand afgezet. Ook komt een hoge varendiversiteit voor bij Lelystad en in het Voorsterbos bij Kraggenburg.

Lansvaren

Op de hellingen van greppels, die in de Tweede Wereldoorlog werden gegraven, vestigden zich onder meer vier voor Nederland nieuwe soorten. Daaronder zijn de Lansvaren en Zachte naaldvaren. Ook het aantal exemplaren van zeldzame varens nam spectaculair toe van zevenhonderd in 1979 naar 17.000 nu. Vooral de beschermde Tongvaren is succesvol.

Behalve de bodem speelt ook het bosbeheer een rol. Varens gedijen goed in bos waar 2 tot 5 procent van het licht de bodem bereikt. Onder deze grens wordt het bos te donker. Bij te veel bomenkap wordt het te licht en kunnen bramen de varens overgroeien. Zachte winters en de verminderde vervuiling door zwaveldioxide in de lucht zijn ook van belang.

Bremer verdedigt zijn proefschrift woensdag.