BERLIJN - Terwijl op Bali een VN-klimaattop wordt gehouden, is de Duitse regering het woensdag eens geworden over een ambitieus pakket maatregelen tegen het broeikaseffect.

"Geen ander land in de wereld kan naar Bali gaan met zo'n ambitieus en concreet programma", aldus minister van Milieuzaken Sigmar Gabriel.

In de begroting voor 2008 wordt 2,6 miljard euro uitgetrokken voor klimaatbescherming. Elektriciteitscentrales moeten schoner worden en het gebruik van groene stroom wordt aangemoedigd.

De regering geeft subsidie om de efficiency van de verwarming van gebouwen te verhogen. Ook zet de regering in op milieuvriendelijkere verwarmingssystemen.