BILTHOVEN - Beperking van het autorijden en van de vleesconsumptie is in rijke landen zoals Nederland niet zo gemakkelijk voor elkaar te krijgen.

Gewone marktmechanismen werken niet meer. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) roept de politiek op om andere prikkels te gebruiken en pleit voor bijvoorbeeld heffingen op vlees en strengere normen voor auto's.

Benzineprijs

"Als de benzineprijs stijgt, pikt iedereen het. Er wordt geen kilometer minder om gereden", stelt een MNP-woordvoerster.

Dieren

Het planbureau luidt de noodklok in het rapport 'Nederland en een duurzame wereld', dat dinsdag verscheen. Volgens het planbureau raakt de aarde overbelast. De sociaal-economische ontwikkeling ging, gaat en zal "onvermijdelijk" ten koste blijven gaan van bijvoorbeeld de soortenrijkdom aan dieren en planten en het klimaat.

De biodiversiteit is wereldwijd al met 30 tot 50 procent verminderd. Met 9 miljard wereldbewoners in 2040, 50 procent meer dan nu, en eenzelfde groei van het energiegebruik en de uitstoot van CO2 ziet het er nog slechter uit.

Doelen

De doelen voor armoedebestrijding, biodiversiteit en klimaatverandering worden waarschijnlijk dan ook niet gehaald, ondanks de betaalbaarheid, sombert het planbureau.

Consumptie

De sterk groeiende consumptie wordt gezien als een van de oorzaken. Ook Nederlanders dragen eraan bij. Hun CO2-uitstoot zal in 2040 vijf keer zo hoog zijn als het niveau dat een gemiddelde wereldburger mag uitstoten om de klimaatverandering te beperken.

"Wij leven vijf keer boven ons schaalniveau. Maar wij hebben geen vijf reservewerelden", aldus de MNP-woordvoerster.

Biodiversiteit

Nederland heeft evenzeer een aandeel aan het verlies aan biodiversiteit. De ruimte die elders in de wereld wordt gebruikt voor de Nederlandse consumptie, is circa vier maal het landoppervlak van Nederland.

Ongeveer 45 procent wordt opgeslokt voor voeding, en dat hangt weer sterk samen met de vraag naar vlees en zuivelproducten, waarvan de productie veel ruimte vraagt.

Vleesconsumptie

Des te meer reden voor Milieudefensie om opnieuw te pleiten voor het terugdringen van de bioindustrie en de vleesconsumptie.

Oceanen

Greenpeace stelt dat het MNP de vinger op de zere plek legt en onderschrijft dat de overheid meer de regie moet nemen. Ook de oceanen moeten beter worden beheerd.

"Zeereservaten zijn nodig om de biodiversiteit in de zeeën te behouden en voedsel voor toekomstige generaties zeker te stellen".