HOEK VAN HOLLAND - "Eindelijk weten we dat het werkt", zei Piet Dircke van ingenieurs-en adviesbureau Arcadis vrijdag nadat de Maeslantkering voor het eerst wegens hoog water is gesloten.

De Programmadirecteur Water volgde het wel en wee van de stormvloedkering op de voet omdat Arcadis verantwoordelijk is voor de toekomstige waterkeringen in New Orleans.

"We hebben lang niet zeker geweten of de Maeslantkering wel echt zou werken. Daarvoor hadden we zo'n storm als vannacht nodig. De Maeslantkering blijkt een visitekaartje voor Nederland te zijn", aldus Dircke.

Informatie

Volgens de deskundige levert de succesvolle sluiting een schat aan informatie op voor alle Amerikaanse steden die kampen met waterbeheersing.

Een dochteronderneming van Arcadis was destijds betrokken bij een onderdeel van het ontwerp voor de Maeslantkering.