AMSTERDAM - In het vacuüm van de ruimte kunnen ingewikkeldere moleculen ontstaan dan eerder door wetenschappers werd aangenomen. Onderzoekers aan de universiteit van Leiden wisten via een simulatie van het heelal alcoholmoleculen te produceren.

De reactiviteit van moleculen in de ruimte is extreem laag. Chemische processen op aarde verlopen sneller naarmate de druk en de temperatuur hoger wordt. De omstandigheden in de ruimte zijn precies omgekeerd.

Aminozuren

De vorming van organische verbindingen zoals alcohol zijn belangrijk voor het ontstaan van leven. Om die reden is het voor wetenschappers interessant om te kijken in hoeverre onderdelen van aminozuren ontstaan, de bouwstenen eiwitten. Eiwitten spelen op hun beurt weer een belangrijke rol in de vorming van DNA.

Suzanne Bisschop promoveert 8 november op dit onderzoek naar astrochemische processen in vaste stoffen.

Voor het onderzoek gebruikte de promovenda de James Clerk Maxwell telescoop op Hawaii om ethanol, de scheikundige naam voor alcohol, te vinden in gebieden waar actieve stervorming plaatsvindt.

Vacuümopstelling

Vervolgens werden dezelfde omstandigheden gesimuleerd in een laboratoriumopstelling. Bisschop: "We hebben in een ultra hoge vacuümopstelling ijs gemaakt van ethanal en dit bij lage temperatuur gebombardeerd met waterstofatomen. Wanneer je infraroodstraling gebruikt wordt er inderdaad ethanol gevormd in het ijs."

Dat proces is precies het omgekeerde van wat er gebeurt als je teveel alcohol drinkt. Ethanol wordt dan omgezet in ethanal. "De vraag is nu hoe in de ruimte voldoende ethanal ontstaat", aldus hoofddocent astrofysica Harold Linnartz.

Complex

Er wordt nu nog onderzocht hoe complex de stoffen in deze extreem ongunstige omstandigheden kunnen worden. En of er op deze manier aminozuren ontstaan.

De uitkomst van het onderzoek kan voor belang zijn om naar die gebieden in de ruimte te kijken waar de kans op leven het grootst is.