AMSTERDAM - Vrouwen zijn gevoeliger voor een rechtvaardige behandeling door hun partner dan mannen. Dat concludeert psycholoog Maureen Tumewu in haar proefschrift. Een verklaring vond Tumewu in het feit dat vrouwen doorgaans een lagere sociaal-economische status hebben dan mannen.

Mensen met een lage status hebben meer behoefte aan erkenning dan mensen met een hoge status. Tumewu laat ook zien dat vrouwen meer relationeel georiënteerd zijn (de relatie en de partner maakt deel uit van hun identiteit) dan mannen, waardoor ze bozer reageren wanneer ze zich onrechtvaardig behandeld voelen. Tumewu promoveert op 16 november.

Processen

In haar proefschrift onderzocht Maureen Tumewu of vrouwen gevoeliger zijn voor een rechtvaardige behandeling door hun partner dan mannen. En als dit zo is, welke processen hieraan ten grondslag liggen.

Een andere verklaring waarom vrouwen gevoeliger zijn voor rechtvaardigheid, is dat vrouwen op een andere manier informatie verwerken dan mannen. Dit leidt ertoe dat vrouwen emotioneler reageren op gebeurtenissen dan mannen.