BRONCKHORST - Op het terrein waar het nieuwe gemeentehuis van het Gelderse Bronckhorst moet komen, zijn bij archeologische opgravingen sporen van bewoning uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd gevonden. Een opvallende vondst zijn achttien bewerkte stenen.

Zo vonden archeologen een stenen bijl van de steensoort dioriet en een slijpsteen van zandsteen, aldus de gemeente vrijdag. Twee andere opmerkelijke stukken zijn stenen objecten met een ronde brede groef aan één zijde. De archeologen tasten nog in het duister over de functie van deze voorwerpen. Dit wordt nog nader onderzocht.

Huisplattegronden

Al drie weken zijn archeologen en vrijwilligers in opdracht van de gemeente bezig met het onderzoeken van een stuk grond van 8000 vierkante meter. De archeologen hopen in de komende drie weken, die het onderzoek nog duurt, ook nog huisplattegronden uit dezelfde periode bloot te leggen.