Grauwe gans mag niet worden afgeschoten

DEN HAAG - De grauwe gans die 's zomers in Nederland vertoeft, mag niet worden afgeschoten. Minister Gerda Verburg (Landbouw) hield de Tweede Kamer maandag voor dat er voldoende alternatieven zijn voor de jacht.

Verburgs voorganger Cees Veerman zorgde een jaar geleden voor commotie met zijn voorstel de grauwe gans op de vrijstellingslijst te zetten, aangezien de dieren veel schade veroorzaken in de landbouw.

Ganzen die 's winters ons land aandoen kunnen terecht in foerageergebieden. Daarbuiten mag op de dieren worden gejaagd.

Natuurgebieden

Ook de grauwe ganzen moeten terechtkunnen in foerageergebieden, in totaal 80.000 hectare. De helft daarvan is al gerealiseerd, terwijl ook in natuurgebieden al zo'n 15.000 hectare beschikbaar is, aldus Verburg.

In overleg met landbouworganisatie LTO wordt geprobeerd boeren te betrekken bij de ganzenopvang door ze subsidie te geven als ze ganzen op hun land toelaten.

Eieren

Het ministerie heeft 10 miljoen euro beschikbaar voor het ganzenbeheer en zoekt nog altijd andere manieren om de dieren op te vangen. Het rapen en schudden van de eieren leidt er niet toe dat de ganzenpopulatie kleiner wordt.

Met het groeien van de populatie neemt de schade toe. Volgens de Vogelbescherming waren er in de zomer van 2005 ongeveer 155.000 ganzen, onderverdeeld in dertien soorten, in Nederland.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?
Tip de redactie