AMSTERDAM - De overlevingskansen van patiënten met hoofd- en halskanker zijn er de laatste tientallen jaren niet veel op vooruitgegaan.

Een betere selectie van de mogelijke behandelngen voor individuele patiënten kan soelaas bieden, meent Remco de Bree. Hij heeft dat vrijdag gezegd in zijn inaugurele rede als hoogleraar keel-, neus- en oorkunde van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Kkeuze

Bij de behandeling van hoofd- en halskanker gaat het meestal om de keuze tussen opereren of radiotherapie met of zonder chemotherapie.

Momenteel kiest de arts nog op basis van gegevens uit ervaringen met ongeveer gelijke patiënten. Maar De Bree stelt dat huidig onderzoek erop gericht is de behandeling te kiezen waarmee de patiënt op een zo normaal mogelijke manier verder kan leven.

Combinaties

De Bree noemt als voorbeeld de behandeling van patiënten met vergevorderde strottenhoofdkanker. Het aantal behandelingsmogelijkheden is de laatste decennia sterk toegenomen: talrijke combinaties van verwijdering van het strottenhoofd, diverse bestralingsschema's en vormen van chemotherapie.

Een strottenhoofd sparende, niet-chirurgische behandeling met bestraling, met of zonder chemotherapie, heeft niet altijd dezelfde kans op genezing als chirurgie. Soms wordt het strottenhoofd wel gespaard, maar functioneert die door de tumor en de behandeling niet meer.

Achteraf blijkt dan dat een verwijdering van het strottenhoofd met goede stemrevalidatie beter was geweest.

Vorm

Hoofd-halskanker betreft alle kwaadaardige afwijkingen van het hoofd en de hals, de hersenen en ogen uitgezonderd. In West-Europa is hoofd-halskanker de op vier na meest voorkomende vorm van kanker. In Nederland wordt hoofd-halskanker jaarlijks bij 2500 mensen vastgesteld.

Oorzaken zijn vooral roken, overmatig alcoholgebruik en erfelijke aanleg.