Steeds meer planten en dieren dreigen te verdwijnen (video)

GLAND - Steeds meer dier- en plantensoorten op aarde dreigen voorgoed te verdwijnen. De internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN presenteerde woensdag een geactualiseerde 'Rode Lijst' met 41.415 soorten planten en dieren die in meer of mindere mate in de gevarenzone zitten.

Voor 16.306 soorten dreigt het doek voor altijd te vallen. Dat zijn er 188 meer dan in 2006, zo meldde IUCN.

Beschermingsmaatregelen

De verscheidenheid aan planten- en diersoorten staat al vele decennia onder druk door onder meer de groei van de wereldbevolking, de toenemende ontbossing en andere aantasting van de natuur, de vervuiling en door gebrekkige beschermingsmaatregelen.

De Rode Lijst geldt internationaal als een goede en gezaghebbende indicator voor de ernst van de situatie.

Gevaar

Volgens IUCN is een op elke vier zoogdierensoorten in gevaar. Bij vogels gaat het om een op de acht en bij amfibieën om een op de drie. Bij de plantensoorten geldt dat 70 procent op enigerlei wijze in gevaar is.

Tot dusver zijn 785 planten- en diersoorten al voorgoed verdwenen. Zeker 65 soorten komen alleen nog in gevangenschap of in gecultiveerde vorm voor.

De lijst maakt duidelijk dat onder meer de Westelijke Laagland-gorilla ernstig in de problemen zit en dat de Jangtze-dolfijn in China waarschijnlijk al niet meer voorkomt op aarde.

Direct gevaar

Voor het eerst zijn er nu ook koralen op de Rode Lijst geplaatst: tien soorten die voorkomen rond de Galapagos-eilanden. Ook de krokodillenpopulaties in India en Nepal staan er beroerd voor. Op de lijst staan iets meer dan 12.000 soorten planten, waarvan er 8447 nu direct gevaar lopen.

IUCN hoopt dat overheden en organisaties met de lijst onder ogen nadere actie ondernemen om de biodiversiteit op onze planeet te beschermen.

Crisis

Volgens directeur-generaal Julia Marton-Lefèvre is er sprake van een wereldomspannende crisis. Ze wees er woensdag op dat het voortbestaan van mensen op aarde direct in verband staat met de staat van de natuur en dat bescherming van dieren en planten "noodzakelijk is voor ons eigen lot op aarde".

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?
Tip de redactie