GENEVE - Besmettelijke ziektes verspreiden zich sneller dan ooit en nieuwe ziektes steken vaker de kop op, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag in haar jaarlijkse rapport.

Alleen nauwere internationale samenwerking kan het risico op epidemieën, die grote gevolgen hebben voor de economie en de gezondheid, verkleinen.

Sinds 1970 zijn er veertig nieuwe ziektekiemen ontstaan, waaronder hiv, de longziekte SARS en de ebola- en marburg-virussen.

Tegelijkertijd blijven ook eeuwenoude ziektes als malaria en tuberculose een groot risico vormen, omdat ze blijven muteren en mensen ongevoelig raken voor de medicijnen, zo stelt WHO.

Vliegtuig

De toegenomen mobiliteit is een van de redenen dat de virussen zich sneller verspreiden. Met de twee miljard mensen die jaarlijks het vliegtuig pakken, kunnen ook ziektes in een paar uur een ander land bereiken.

Draaiboeken

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie weten dat het de draaiboeken voor epidemieën en pandemieën heeft klaarliggen. Sinds een uitbraak van de vogelgriep en SARS enkele jaren terug, heeft het ministerie daar extra aandacht aan besteed. "De basis ligt er", aldus een zegsman.

Europarlementariër Jules Maaten (VVD) vindt dat de Europese Commissie actie moet ondernemen. De liberaal vindt dat er een gemeenschappelijke Europese noodvoorraad van antivirale middelen moet komen.

Crisismaatregelen

Ook denkt Maaten dat de Commissie de bevoegdheid moet krijgen om binnen 24 uur in de hele Unie crisismaatregelen te nemen. "Europese coördinatie en aanpak zijn noodzakelijk", aldus de VVD'er. "Ziektes respecteren nu eenmaal geen grenzen."

In september komt het Europees Parlement in Straatsburg bijeen om te stemmen over de implementatie van de herziene 'Internationale Gezondheidsregeling'. Dit is een internationaal rechtsinstrument bedoeld om verspreiding van ziektes te voorkomen.