AMSTERDAM - Om het gebruik van alternatieve brandstoffen te stimuleren komen er in heel Nederland pompstations met alternatieve brandstoffen zoals aardgas, biogas en ethanol. Dat maakte het ministerie van Verkeer maandag bekend.

Het ministerie stelt twee miljoen euro subsidie beschikbaar om een landelijk dekkend netwerk te helpen creëren.

Realisatie

In 2010 moet het netwerk gerealiseerd zijn. Het stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen is onderdeel van het CO2-reductieplan van de overheid.

Daarmee wordt beoogd de uitstoot van CO2 terug te brengen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Alternatieve brandstoffen

Alternatieve brandstoffen zoals aardgas, biogas en ethanol zijn beter voor het milieu dan benzine en diesel. Aardgas zorgt voor minder luchtverontreiniging omdat er geen roetuitstoot plaatsvindt.

Het voordeel van ethanol is dat het gedeeltelijk klimaatneutraal kan worden geproduceerd, waardoor er geen natuur en landbouwgrond voor wordt opgeofferd.

Straal

Binnen een bepaalde straal moet straks steeds een punt aanwezig zijn waar deze alternatieve brandstoffen getankt kunnen worden. Hoe groot die straal wordt, en hoeveel tankstations mee moeten doen om zo'n dekkend netwerk op te leveren, is nog onderwerp van onderzoek.

Het ministerie bekijkt deze maand nog waaraan ondernemers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie. In het najaar gaat het subsidieloket open. Bestaande pompstationketens kunnen zich aanmelden, maar ook nieuwe marktpartijen kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.