AMSTERDAM - Het koraal in de Grote Oceaan verdwijnt in een veel hoger tempo dan voorheen werd aangenomen, mede door klimaatverandering, ziektes en een falend beheer. Dat is de conclusie van een woensdag verschenen onderzoek van de Amerikaanse Universiteit van North Carolina.

De onderzoekers, die zesduizend studies, die tussen 1968 en 2004 werden uitgevoerd, met elkaar vergeleken, kwamen tot de conclusie dat het koraal in de Aziatische Indo-Pacifische strook - die grofweg loopt van Sumatra tot Frans-Polynesië en goed is voor 75 procent van al het koraal op de wereld - de afgelopen twintig jaar met 20 procent is afgenomen.

Afgestorven

Vanaf de jaren '60 is in totaal bijna duizend vierkante kilometer aan koraalriffen afgestorven, aldus onderzoekers John Bruno en Elizabeth Selig.

En de schade is net zo erg aan het goed beschermde Australische Groot Barrièrerif als aan nauwelijks beheerde riffen in de Filipijnen.

Belangrijke rol

Koraal vervult een belangrijke economische, culturele en ecologische rol in de landen waar het voor de kusten voorkomt. Het biedt niet alleen een leefomgeving aan veel dier- en plantensoorten, maar ook een natuurlijke bescherming voor bijvoorbeeld veel eilandgemeenschappen.

De geschatte opbrengst van koraal bedraagt bijna 200.000 euro per vierkante kilometer, voornamelijk door toerisme en visserij.

Oorzaken

Hoewel het huidige onderzoek de oorzaak van de terugloop niet heeft onderzocht, geeft John Bruno de stijgende watertemperaturen door klimaatverandering en lozing van schadelijke stoffen uit landbouw en industrie de schuld.

Ook natuurlijke factoren als stormschade, de toename van het aantal koraalparasieten zoals de doornenkroon-zeester en koraalziektes zoals 'White syndrome' spelen volgens hem een rol.

Beter beheer

Volgens Bruno toont het onderzoek aan dat een beter beheer van riffen nodig is in combinatie met het wegnemen van bedreigende elementen zoals overbevissing.

Echter, lokale maatregelen halen weinig uit als er op wereldschaal niets wordt gedaan aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, zeggen de onderzoekers.