AMSTERDAM - De uitstoot van broeikasgassen is voor het tweede achtereenvolgende jaar verminderd. Vorig jaar lag de uitstoot op 208 miljard kilo, waarvan het grootste deel CO2 betrof.

NUVIDEO##http://www1.nu.tv/home/video/show/4013 Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Milieu- en Natuurplanbureau vandaag. Het is drie procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol.

Protocol

Volgens dit protocol moet Nederland tussen 2008 en 2012 de emissie van broeikasgassen elk jaar gemiddeld met zes procent terugbrengen ten opzichte van 1990.

Een deel van deze reductie mag worden gerealiseerd in het buitenland. In 2005 kwam de uitstoot voor het eerst onder het basisniveau.

Afname

De dalingen van 2005 en vorig jaar schrijft het CBS vooral toe aan de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), het belangrijkste broeikasgas.

De belangrijkste daling van de uitstoot van CO2 deed zich voor bij de productie van elektriciteit. Hoewel er meer stroom werd verbruikt, nam de productie in Nederland af. Ook de uitstoot van methaan, lachgas en fluorgassen nam af.

Het aandeel van duurzame energie nam vorig jaar met 2,7 procent toe. Ook de relatief zachte winters van de afgelopen twee jaar droegen bij aan de lagere uitstoot van broeikasgassen, doordat minder aardgas hoefde te worden gebruikt.