AMSTERDAM - Een kwart van de 65-plussers die acuut in het ziekenhuis wordt opgenomen, overlijdt binnen drie maanden. Dat schrijft internist De Rooij van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam in het vakblad Medisch Contact dat donderdag is verschenen.

Volgens haar moeten medici en verpleegkundigen veel beter onderzoeken bij de plotselinge opnames of de oudere patiënt meer mankeert dan de klacht waarvoor hij of zij is opgenomen.

Mensen kunnen vaak ook lijden aan plotselinge verwardheid, ondervoeding, dementie en/of psychische problemen.

Deze zaken kunnen ervoor zorgen dat een patiënt, eenmaal weer thuis, toch snel overlijdt. De internist pleit niet alleen voor een betere diagnose, maar ook voor een betere begeleiding van de zieke.