GOUDA - De populatie van grutto's vergrijst. De achteruitgang van het aantal grutto's in het laatste decennium wordt niet veroorzaakt door een hoge sterfte tijdens de trek, maar door het te lage aantal geboortes bij deze weidevogels.

Dat maakte Vogelbescherming Nederland donderdag bekend tijdens de presentatie van de resultaten van de landelijke gruttotelling.

Uitsterven

De grutto staat inmiddels op de lijst van met uitsterven bedreigde dieren van de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN. "Omdat van de Europese grutto's het overgrote deel in Nederland broedt, hebben wij voor deze soort een grote internationale verantwoordelijkheid", vindt de Vogelbescherming.

De organisatie heeft naast de telling een studie laten verrichten naar de trek en overwintering van de vogelsoort. Bovendien heeft de Rijksuniversiteit Groningen de gruttopopulatie in Zuidwest-Friesland de afgelopen drie jaar in de gaten gehouden.

Dit jaar is voor het eerst serieus werk gemaakt van de telling. Vrijwilliggers van de Vogelbescherming telden tijdens twee weekeinden in juni grutto's op twintig plekken waar deze dieren zich vaak ophouden.

Resultaten

De resultaten van de zogeheten 'nulmeting' vielen niet mee. In totaal werden slechts ongeveer duizend jonge grutto's geturfd. In 2006 telden de vogelbeschermers er nog twee keer zoveel. De cijfers zijn echter niet goed te vergelijken, omdat vorig jaar alleen een steekproef werd uitgevoerd. De komende jaren willen de onderzoekers een meer exact beeld krijgen van de ontwikkelingen van de populatie door de telling steeds op dezelfde manier en in dezelfde periode uit te voeren.

Het lage aantal jonge grutto's valt volgens de Vogelbescherming te verklaren uit het prachtige, zonnige en droge weer in april. Boeren moesten daardoor vroeg maaien. Een groot deel van de nesten bleef dankzij beschermingsmaatregelen gespaard, maar met het verdwijnen van lang gras verdween de dekking tegen roofdieren.

Voedsel

Ook was er minder voedsel voor de grutto's. Regenwormen zochten diepere grondlagen en werden onbereikbaar voor de vogels, en in laag gras komen veel minder insecten voor dan in hoog gras. In 2006 waren de omstandigheden veel gunstiger voor de grutto. Vorig voorjaar was het koud en nat, waardoor boeren pas laat begonnen met maaien.

Volgens de Vogelbescherming is er niet alleen slecht nieuws te melden over de grutto. Positief is het feit dat steeds meer boeren rekening houden met de belangen van de vogels. Die maaien akkers met veel nesten later. Ook kan de trekroute nog veiliger worden, als bijvoorbeeld Frankrijk en Senegal stoppen met de jacht op grutto's.