AMSTERDAM - Amsterdam legt een mosselbank van 130 hectare aan op de bodem van het IJmeer. De gemeente moet het natuurgebied volgens de wet aanleggen, zodat verder kan worden gegaan met landwinning in het IJmeer. De wijk IJburg kan dan worden uitgebreid.

In het IJmeer leven al mosselen, maar door het landmaken worden ze onder het zand bedolven, stelt de gemeente. Amsterdam wil zo snel mogelijk starten met het aanleggen van de mosselbank om in het najaar van 2008 te kunnen beginnen met landwinning. Drie jaar later kan dan worden gestart met de woningbouw.

Een mosselbank bestaat uit een zandlaag met daarom stenen, schelpen of beton. Op deze materialen vestigen zich driehoeksmosselen, die een belangrijke voedselbron zijn voor enkele beschermde vogelsoorten. Het realiseren van de mosselbank in Amsterdam kost bijna 25 miljoen euro.