VOORBURG - Ouderen met ernstig overgewicht lopen de grootste kans op diabetes. Van die groep is bijna een kwart (23 procent) diabetespatiënt. Dat blijkt uit woensdag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 4 procent van de Nederlanders van 20 jaar of ouder heeft diabetes (suikerziekte), becijferde het CBS. Overgewicht en leeftijd spelen daarbij een belangrijke rol.

Van de mensen met ernstig overgewicht had 12,3 procent diabetes, bij mensen met een 'normaal' gewicht was dat 2,2 procent. Bij zestigplussers heeft 11,4 procent suikerziekte, bij mensen tussen de twintig en de veertig is dat 0,6 procent.

Vetzucht

Van overgewicht is sprake als het bmi (lichaamsgewicht in kilo's gedeeld door lengte in meters in het kwadraat) hoger is dan 25. Bij 30 spreken deskundigen van ernstig overgewicht en zwaarlijvigheid, bij 40 van morbide obesitas (vetzucht).

Volgens het CBS komt de ziekte iets vaker voor bij mannen. Dit geldt overigens alleen voor personen met overgewicht vanaf middelbare leeftijd. Op latere leeftijd verdwijnt het verschil weer.

Twintigers

Sinds het begin van de jaren negentig is het percentage diabetespatiënten bijna verdubbeld. De stijging zit vooral in de groep mensen met ernstig overgewicht, in het bijzonder de ouderen. Het percentage zwaarlijvige ouderen met suikerziekte is sinds 1989-1991 bijna verdrievoudigd. Bij twintigers en dertigers bleef het percentage nagenoeg gelijk.

Als mogelijke verklaring voor de sterke toename van het aantal patiënten noemt het CBS de grotere aandacht voor suikerziekte en overgewicht in wetenschap en media. Tegenwoordig is meer bekend over de risicofactoren en worden vooral de risicogroepen eerder getest.