LEEUWARDEN - De Stichting Otterstation Nederland (SON) neemt illegaal keutels van otters mee om eigen onderzoek naar de otterspopulatie in ons land te doen. Dat vermoeden hebben Staatsbosbeheer en onderzoeksinstituut Alterra.

"Wij zijn namens het ministerie van LNV aangesteld om onderzoek te doen. En wij hebben inderdaad het idee dat het Otterstation eigen onderzoek doet en keutels meeneemt. Daarmee zijn ze in overtreding", aldus dierecoloog Hugh Jansman van Alterra maandag.

Directeur Addy de Jongh van het Otterstation erkent eigen onderzoek te doen, maar stelt daarmee Alterra niet in de weg te zitten. De otter werd in Nederland in 1988 als uitgestorven beschouwd. Sinds 2002 proberen Staatsbosbeheer, Alterra en het ministerie van LNV voor elkaar te krijgen dat er weer meer otters komen.

Zendertje

De otters die destijds in de natuur zijn uitgezet, kregen een zendertje me. De jongen die daarna werden geboren, hebben zo'n zendertje niet. Om de otterpopulatie toch in de gaten te kunnen houden, zijn Staatsbosbeheer en Alterra daarom nu aangewezen op de keutels van de dieren.

Via DNA-onderzoek op de uitwerpselen kan duidelijk worden bij welke otter een jong hoort. "Als er veel keutels worden meegenomen, frustreert dat ons onderzoek en kunnen we veel minder informatie achterhalen", aldus Staatsbosbeheer en Alterra.

Knelpunten

Volgens schattingen van Alterra zijn in de natuurgebieden De Weerribben (Overijssel) en De Rottige Meenthe (Friesland) ongeveer 25 otters. "Op wat knelpunten na gaat het goed met de otter", aldus Jansman. "Ik denk dat we dit jaar de vierde generatie otter krijgen. Het nadeel van zoveel jongen is dat otters gaan trekken."

De afgelopen weken kwamen in Friesland twee otters om in het verkeer. Behalve onder het wegverkeer heeft de otterpopulatie ook te lijden onder inteelt.