ZEVENAAR - Een shovel heeft circa 130 broednesten van oeverzwaluwen in de Kleine Gelderse Waard bij Zevenaar vernield. Pikant detail is dat de afgraving van dit gebied gebeurt in opdracht van de Stichting Twickel die natuurgebieden beheert en aanlegt.

"Deze situatie is voor ons zeer pijnlijk", zegt beheerder Wilke Schoemaker van Stichting Twickel.

Sinds drie jaar wordt 65 hectare landbouwgrond in de Kleine Gelderse Waard omgezet in natuurgebied. Het moet een broedplaats worden voor moerasvogels. Daarvoor dient eerst klei te worden afgegraven.

Controleren

Stichting Twickel ontdekte vorige week dat de broedplaatsen van de kolonie oeverzwaluwen per ongeluk waren begraven door de shovelmachinist. Om dit soort incidenten te voorkomen gaat de Stichting Twickel wekelijks de broedplaatsen van vogels controleren.