ROTTERDAM - De Rotterdamse industrie kan jaarlijks 20 miljoen ton CO2 afvangen, transporteren en opslaan in lege gas- en olievelden. Dit kan op kostendekkende wijze, mits er een consortium komt waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken.

Dat stellen onderzoekers van de DCMR Milieudienst Rijnmond in een maandag vrijgegeven rapport. Volgens de onderzoekers moeten ook nationale en internationale regels snel worden aangepast. Twintig miljoen ton CO2 is evenveel als de CO2-uitstoot van alle Nederlandse huishoudens samen en de helft van de reductie die het kabinet zich als doel heeft gesteld.

Normaal gesproken is het afvangen en zuiveren van CO2 een kostbare zaak omdat er veel warmte voor nodig is. In de regio Rijnmond kan het echter relatief goedkoop omdat er veel industriële restwarmte beschikbaar is. Het afvangen, transporteren en opslaan van een ton CO2 kost volgens de onderzoekers in Rijnmond zo'n 24 euro.

Tuinders

Het Rotterdamse bedrijfsleven kan de CO2 verkopen aan tuinders. Zij kunnen het gebruiken om hun bloemen, planten en groenten en fruit sneller te laten groeien. Door de bestaande samenwerking uit te breiden, kan met de verkoop van 1,5 miljoen ton 67,5 miljoen euro worden verdiend.

Ook kan meer verdiend worden door CO2 in gas- en olievelden te pompen. De onderzoekers stellen dat hierdoor een hogere druk ontstaat, waardoor het langer rendabel is om de grondstoffen uit de velden te winnen. De velden krijgen hierdoor minder snel het stempel 'leeg'. De inkomsten van deze methode kunnen oplopen tot 450 miljoen euro, afhankelijk van de olieprijs.

Als laatste kan Rotterdam zijn emissierechten verkopen aan andere landen en steden. Het emissierecht is het internationale recht om broeikasgas te mogen uitstoten. Dat recht is overdraagbaar en zou Rotterdam jaarlijks een miljard euro kunnen opleveren.