BEEK-UBBERGEN - Vogels als de nachtzwaluw, boomleeuwerik, grauwe klauwier en roodborsttapuit ontwikkelen zich beter in de heidegebieden in het noorden van het land, dan elders.

Dat concludeert Sovon vogelonderzoek donderdag uit de resultaten van de tellingen van broedvogels die duizenden Nederlanders ook dit keer weer hebben gehouden. Waarom deze vogels het beter doen op de noordelijke heides, is gissen voor Sovon.

Mos

Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat het vele gras en mos dat een opmars maakt op de zuidelijke heides ervoor zorgt dat de vogels minder goed voedsel kunnen vinden.