AMSTERDAM - Als kinderen te vroeg leren lezen en schrijven, kunnen ze leesblind worden. Dat betoogt ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet in het boek 'Naar school. Psychologie van 3 tot 8' dat deze week verschijnt.

Volgens Vervaet kan het gemakkelijk averechts werken om te vroeg te beginnen met het aanleren van lees- en schrijfvaardigheden. Scholen, en ook ouders, zijn daar de laatste jaren steeds eerder mee begonnen, stelt de psycholoog.

Hij pleit ervoor om kinderen pas te laten kennismaken met lezen en schrijven als ze zeseneenhalf jaar oud zijn. Volgens hem moeten ze in de tijd daarvoor eerst een aantal ontwikkelingsstadia hebben doorgemaakt.