AMSTERDAM - KWF Kankerbestrijding heeft dinsdag voor de tweede keer in dit jaar een zonkrachtalarm afgegeven. De zonkracht bereikt volgens het KNMI de waarde 7.

De kans op verbranden is bij die waarde extra groot. KWF Kankerbestrijding roept mensen die in de zon komen op extra beschermingsmaatregelen te nemen.

Het KNMI voorspelt voor dinsdag en woensdag een zonkracht van in elk geval 7. De waarde 8 is de hoogste niveau die in Nederland mogelijk is. Voor woensdag voorspelt het KNMI een waarde van 7,3.

KWF Kankerbestrijding raadt aan niet langer dan een kwartier onbeschermd in de zon te zitten. Wie dat toch doet, zou zonnebrand moeten gebruiken.

Maat

De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling in het zonlicht die de aarde bereikt. Deze zonkracht is niet af te leiden uit de warmte van de zon. Op een koele zomerdag kan de zonkracht groter zijn dan op een warme, laat het KNMI weten. Wolken houden de UV-straling deels tegen. De zonkracht neemt daardoor af tot 3,5. Bij die waarde bestaat er geen verbrandingsgevaar.

Langdurige en regelmatige blootstelling aan sterke UV-straling kan huidkanker veroorzaken. Volgens KWF Kankerbestrijding stijgt het aantal Nederlanders met huidkanker snel. In 2000 waren er ruim twintigduizend nieuwe gevallen, in 2005 waren dat er 25 duizend. De verwachting is dat het aantal in 2015 tot ruim 36 duizend is toegenomen.

Op 23 mei werd het eerste zonkrachtalarm van dit jaar afgegeven. Toen bereikte de zonkracht ook waarde 7. Vorig jaar werd elf keer een alarm afgegeven.