KREFELD - TNO gaat samen met de Duitse Hochschule Niederrhein in Krefeld en ziekenhuizen aan beide zijden van de grens onderzoek doen naar de verbetering van hygiëne in ziekenhuizen. Het onderzoek richt zich speciaal op het schoonmaken en desinfecteren van medische instrumenten.

TNO ontwikkelt een batceriewerende toplaag, waarmee instrumenten bespoten kunnen worden. Ook onderzoekt het instituut of plasmatechnologie geschikt is voor het reinigen van apparatuur.

De Duitse projectleider en reinigingstechnoloog Hans Günter buigt zich over de noodzakelijke kwaliteit en veiligheid van schoonmaken, desinfecteren en steriliseren van ziekenhuisinstrumenten. De EU en de Euregio Rijn-Maas-Noord ondersteunen het project, dat twee jaar gaat duren.