VOORBURG - Het aantal vrouwen dat aan longkanker overlijdt, is sinds 1970 ruim vervijfvoudigd. De reden daarvoor is dat vrouwen op grote schaal zijn gaan roken.

De vrouwen die in 2006 aan longkanker overleden, waren gemiddeld 67,3 jaar. Dat is 3,3 jaar jonger dan de gemiddelde leeftijd van de mannen die dat jaar aan de ziekte stierven.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2006 zijn 9400 inwoners van Nederland aan longkanker gestorven. Dat is 7 procent van het totaal aantal vrouwen dat dat jaar de laatste levensadem uitblies.

Ziekte

Het aandeel vrouwen dat aan longkanker overlijdt, blijft stijgen, maar dat van de mannen neemt al twintig jaar af. Dat komt volgens het CBS omdat roken pas na jaren tot de ziekte kan leiden.

Vrouwen zijn veel later dan mannen op grote schaal gaan roken. Toch sterven nog steeds tweemaal zoveel mannen als vrouwen aan longkanker.

Jongeren

Jongeren hoeven niet bang te zijn aan longkanker te sterven. Het aantal mensen onder 30 jaar dat aan de ziekte bezwijkt, is gering.

Bij mannen tussen 60 en 70 jaar en bij vrouwen tussen 50 en 60 jaar is longkanker echter bij één op de zeven overledenen de doodsoorzaak. Tot de leeftijd van 60 jaar is de sterfte aan longkanker bij vrouwen hoger dan bij mannen.

Percentage

Zowel bij vrouwen als bij mannen is het percentage rokers de laatste decennia gedaald. Rookte eind jaren vijftig van de vorige eeuw 90 procent van de mannen, in 2006 was dat nog 34 procent. Het percentage vrouwen dat zich aan de sigaret of andere rookwaar waagde, nam in de jaren vijftig en zestig toe, maar daalde sinds 1970 geleidelijk tot 25 procent in 2006.