DEN HAAG - Steeds meer Nederlanders zijn tegen de walvisjacht. Was in 2005 nog 87 procent tegen de walvisjacht, in 2007 is negen van de tien Nederlanders tegen de jacht.

Dat blijkt maandag uit een opiniepeiling van TNS NIPO onder 1100 respondenten in opdracht van World Society for the Protection of Animals (WSPA).

Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking (90 procent) vindt dat het verbod op de walvisjacht, dat in 1986 is ingesteld, van kracht moet blijven.

Daarnaast vindt 84 procent dat de Nederlandse regering in actie moet komen tegen landen die het verbod op de walvisjacht negeren.

Vooral vrouwen zijn fel tegen de jacht op de walvissen: 70 procent van de vrouwen tegenover 62 procent van de mannen.