AMSTERDAM - De Verenigde Staten zullen de nieuwe maatregelen tegen de opwarming van de aarde die volgende maand op de G8-top worden voorgesteld, afwijzen. Dat beweert Greenpeace zaterdag.

De milieuorganisatie heeft de hand weten te leggen op een rapport waarin Amerikaanse functionarissen in handgeschreven opmerkingen ernstige bezwaren uiten tegen de voorgestelde maatregelen.

De Duitse kanselier Angela Merkel wil de G8-top in Heiligendamm, van 6 tot 8 juni, gebruiken om afspraken te maken voor beperking van de uitstoot van broeikasgassen en om duidelijkheid te scheppen over de opvolger van het Kyoto-verdrag.

De VS, 's werelds grootste vervuiler, heeft het Kyoto-verdrag niet ondertekend.