DEN HAAG - Nederland gaat zich tijdens de komende jaarlijkse conferentie van de Internationale Walvisvaart Commissie(IWC) sterk maken voor sancties tegen Japan. Minister Gerda Verburg (Natuur) zegde dat donderdag toe in de Tweede Kamer.

Landen van de walviscommissie komen van 28 tot en met 31 mei bijeen in Anchorage (Alaska). Ze proberen daar afspraken te maken over onder meer de commerciële walvisjacht, die sinds 1986 is verboden, en het instellen van reservaten voor de zeezoogdieren. Nederland is voorstander van walvisreservaten en onderzoekt de mogelijkheden om er één te realiseren in de Caribische wateren van het Nederlands Koninkrijk.

Gemarchandeer

Vooral Japan en IJsland voelen er steeds minder voor om zich aan het vangstverbod te houden. Noorwegen heeft zich er nooit aan gehouden. De Tweede Kamer vroeg zich af waarom Japan niet harder wordt aangepakt. "Japan wordt steeds brutaler en heeft lak aan het IWC", stelde de SP. "Japan misbruikt het handelsverdrag. Dat gemarchandeer moet afgelopen zijn. Er moeten sancties komen", aldus GroenLinks.

Sancties

Verburg verzekerde de Kamer dat ook zij tegen de walvisjacht is. Dat Japan zegt voor wetenschappelijke doeleinden walvissen te vangen, noemt Verburg onzin. "De manier waarop ze dit doen, vind ik niet verantwoord en is volstrekt overbodig", aldus de minister, die beloofde zich met Engeland sterk te maken voor sancties tegen landen die zich niet aan de afspraken houden.

Wezeltje

Ze stelde niet van plan te zijn zich als een bang wezeltje op te stellen, maar wees er wel op dat de hulp van Duitsland en de Verenigde Staten van belang is om een meerderheid te formeren.

Verburg waarschuwde ook: "Alle walvisvaart moet onder controle worden gehouden en dat kan alleen als het IWC blijft en we met alle partijen blijven onderhandelen."