TOKIO - De wereld zou in 2050 de helft minder broeikasgassen moeten uitstoten. Dit zei donderdag de Japanse premier Shinzo Abe. Hij kondigde meteen een nieuwe vorm van ontwikkelingshulp aan.

Japan gaat arme landen met financiële hulp bijstaan bij het terugdringen van de uitstoot van de omstreden gassen die een opwarming van de Aarde zouden veroorzaken, berichtte het Japanse persbureau Kyodo.

Shinzo Abe lanceerde tijdens een rede in Tokio het Japanse initiatief als 'Cool Earth 2050'.

Japan wil het voortouw nemen om een alternatief te scheppen voor de in 1997 in het Japanse Kyoto afgesproken doelstellingen voor de bestrijding van de opwarming van de Aarde.

Bij die doelstellingen werd het jaar 2012 als uiterste datum gesteld. Voor de tijd daarna moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. Volgens veel betrokkenen moeten dat ingrijpender en dwingender afspraken worden, waarbij alle landen verplichtingen aangaan.

Het Kyoto Protocol beoogde een vermindering van de uitstoot van 5,2 procent broeikasgassen in 2012 ten opzichte van 1990 voor de rijke industrielanden. De grote vervuilers, de VS, China en India, deden om verschillende redenen niet eens mee aan 'Kyoto'.