DEN HOORN - De klimaatverandering is een zeer grote bedreiging voor de Waddenzee. Dat stelde directeur Hidde van Kersen woensdag bij het Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in het Texelse Den Hoorn.

De Waddenvereniging presenteerde op Texel verschillende activiteiten om de gevolgen van de klimaatverandering voor de Waddenzee onder de aandacht te brengen. Onder de naam 'Groeten van de warme wadden' lanceerde klimaatonderzoeker Pier Vellinga een website en een e-mailcampagne. In de komende weken onthult de Waddenvereniging nog meer initiatieven.

E-mails

Hoogleraar en NIOZ-voorzitter Vellinga stuurde woensdag bij wijze van aftrap e-mails naar minister Jacqueline Cramer (VROM) en de commissarissen van de koningin Ed Nijpels (Friesland) en Hans Alders (Groningen). In de e-mails wordt naar de speciale website verwezen en de Waddenvereniging hoopt op een kettingreactie doordat mensen de e-mails doorsturen. Op de website staat onder meer hoe we ons kunnen voorbereiden op een veranderend klimaat.

Alle gevolgen

"Nergens anders in ons land zijn nu al alle gevolgen van klimaatverandering merkbaar", aldus Van Kersen. In de Waddenzee zou dat al wel zo zijn. "Zeespiegelrijzing, stijging van de watertemperatuur, meer verschil tussen hoog- en laagwater, verzuring van de zee, extremen in de afvoer van zoetwater, verdroging, toename van stormen en veranderingen in de heersende windrichting", zo geeft de directeur als voorbeelden.

Natuurlijke dijk

De Waddenvereniging denkt dat de Waddenzee een belangrijke taak kan hebben als natuurlijke 'dijk'. Door te stoppen met zandsuppletie in de Waddenzee, zou de zeebodem met de stijgende zeespiegel meegroeien. Daardoor zou een natuurlijk 'klimaatbuffer' ontstaan die het achtergelegen Friese en Groningse land tegen het wassende water beschermt.